Navigaatio

Toimintasuunnitelma & vuosikello

 

LHS:n mäki- ja yhdistetyn jaoston toimintasuunnitelma kaudelle 2019–2020

 

Jaoston tehtävä ja urheilijapolku

Jaoston missio on tarjota mäkihypyn ja yhdistetyn laadukasta harrastus- ja kilpailutoimintaa jokaisessa ikäluokassa sekä tytöille että pojille. Tavoitteena on tuottaa mäkihypyssä ja yhdistetyssä kansainvälisen huipputason urheilijoita sekä ammattitaitoista ohjausta ja valmennusta hyvissä olosuhteissa. Urheilijapolun vahvistaminen ja toiminnan varmistaminen katkeamattomana on kriittinen menestystekijä.

Kehitettävinä ja korostettavina painopistealueina ovat varsinaisen toiminnan, seuravalmennusjärjestelmän uudelleenjärjestelyn ja yhteisen tekemisen korostamisen lisäksi mäkihypystä ja yhdistetystä viestiminen laajasti eri kanavia (netti, some, puskaradio) käyttäen, markkinoinnin tehostaminen sekä lajien julkiseksi tekeminen eri tapahtumissa (rekrytointi). Lisäksi pyrimme osallistumaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisiin hankkeisiin, kuten Liikkuva Koulu -hankkeeseen (liikuntatunnit, ip-/muu kouluilla tapahtuma kerhotoiminta).

Mäki-yhdistetyn jaosto on mukana Olli Muotkan ja Ossi-Pekka Vallan opinnäytetyössä, jonka on määrä valmistua syksyn 2019 aikana. Työ tehdään Suomen Hiihtoliitolle ja ns. pilottiseurana toimii Lahden Hiihtoseura. Opinnäytetyön tuloksena rakennetaan Suomeen mäkihypyn ja yhdistetyn seuravalmennusjärjestelmä sekä valmentajanpolku.

Jaoston lisääntyneen nuorisotoiminnan myötä ja yhdessä tekemisestä saatavien taloudellisten ja toiminnallisten synergiaetujen hyödyntämiseksi toimintavuoden aikana mäkihypyn ja yhdistetyn valmennuksessa ja harjoittelussa otetaan käyttöön uusi valmentajien yhteistyötä ja yhdessä tekemistä korostava järjestelmä. Aiemmin käytössä olleen useampiin erillisiin tiimeihin perustuneen järjestelmän sijasta Karpalon valmentajista ja ohjaajista sekä vanhempien urheilijoiden valmentajista urheilijoineen koostetaan vain kaksi kokonaisuutta, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa (=LHS:n mäkihypyn ja yhdistetyn urheilijan polku).   

 

Jaoston toiminnan painopistealueet

1.     Nuorisotoiminta

Kauden 2019–2020 aikana jaosto elvyttää edelleen mäkihypyn ja yhdistetyn harrastustoimintaa Lahdessa ja lähialueilla, rekrytoi ja kouluttaa toimintaan uusia valmentajia ja ohjaajia sekä vakauttaa olemassa olevan toiminnan tason sellaiseksi, että uusia harrastajia on mahdollista ottaa mukaan entistä enemmän ja hallitummin.

Urheilijan polku pysyy katkeamattomana toiminnan koordinoinnin ja seuran sisäisen yhteistyön ansiosta. Kokonaisuutta ylläpitää ja rakentaa palkattu junioripäällikkö yhdessä muiden valmentajien ja jaoston johtoryhmälle raportoivan valmennusvastaavan (=valmennusjoryn pj.) kanssa. Ohjaajat ja valmentajat ovat sitoutuneita ja koulutettuja. Vastuuvalmentajat kokoontuvat ja vaihtavat tietoa kauden aikana säännöllisesti, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja tiedon jakamisen eri ikäisten valmennuksessa. Harrastajille on esittää selkeä kuva urheilijanpolusta ja mahdollisuudesta edetä aina korkeimmalle tasolle saakka. Seuravalmennus, koti ja koulu toimivat yhteistyössä urheilijan polun eri vaiheissa.

Olosuhteiden kehittämisen eteen työ jatkuu yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa emoseuran tuella. Karpalon uusien mäkien ja huoltorakennuksen suunnitelmien vahvistaminen ja rakennusvaiheen aloittaminen on toiminnan ehdoton tavoite alkavalla toimintakaudella. Lisäksi jaosto tukee vahvasti rullaratahankkeen edistämistä Urheilukeskuksen alueelle.

Avoimen kommunikoinnin tavoitteena sitouttaminen, lumiolosuhteiden varmistaminen alkukaudesta sekä ympärivuotisen toiminnan jatkuminen ovat keskeisiä tekijöitä toiminnan laadun varmistamiseksi.

 

Nuoret, alle 18-vuotiaa

Alle 18-vuotiaiden toiminnassa painopisteenä on kaikkien harrastajien säilyttäminen lajiyhteisössä, drop-outin ”nollaaminen”.  Lopettavien urheilijoiden sitouttaminen seuran toimintaan eri tehtävissä.

 

Harjoittelu

Toiminnan perustana on laadukas huipulle tähtäävä ympärivuotinen valmennus. Jaoston järjestämästä valmennuksesta vastaavat seuran nimeämät, yhteiseen tekemiseen ja uuteen valmennusjärjestelmään sitoutuneet valmentajat. Jokaisella valmentajalla voi olla henkilökohtaisia valmennettavia, jotka harjoittelevat valmennusjärjestelmän ja taitotasonsa mukaisesti. Valmentajat toimivat LHS:n valmennuksen tiiminä, jakavat tietoa ja vastuuta sekä suunnittelevat yhdessä valmentautumiskokonaisuutta, valmennuksellisia painopisteitä, leiritystä ja käytettävissä olevien taloudellisten resurssien käyttöä tiiviissä yhteistyössä. Jaoston toimintaan sitoutuneiden valmentajien kanssa tehdään valmentajasopimukset.

Jaoston järjestämän valmennuksen ulkopuolella harjoittelevat urheilijat hankkivat valmennuksen itsenäisesti omalla kustannuksellaan, mutta ovat jaoston määrittämää toimintamaksua vastaan oikeutettuja osallistumaan jaoston yhteisharjoituksiin ja kilpailutoimintaan tasa-arvoisesti muiden seuran jäsenten kanssa, kuitenkin huomioiden urheilijoiden väliset tasoerot ja budjetti.

Kunnossa olevien olosuhteiden varmistaminen HS70/HS100 osalta on kriittinen.

Kilpailutoiminta

Osallistuminen aktiivisesti kotimaassa valtakunnallisiin cup-kilpailuihin sekä nuorten SM-kilpailuihin. Kansainvälisiin kilpailuihin (FIS, COC) mahdollistetaan osallistuminen tason ja budjetin sallimissa rajoissa. Leireillä ja kilpailumatkoilla on käytössä omavastuut ennakkoon sovitun käytännön mukaisesti. Vastuuvalmentajat tekevät kilpailumatkoista suunnitelmat ja kustannusarviot etukäteen kuukausittain johtoryhmälle, joka tekee päätökset mahdollisesta taloustuesta ko. matkoille. Raamina toimivat kuitenkin vastuuvalmentajien tekemät kausisuunnitelmat ja -budjetit.

Talous

Vastuuvalmentajat laativat ja jaoston johtoryhmä hyväksyy koko kauden kattavat budjetit, jonka puitteissa ryhmä toimii. Seuranta ja palaute seuran virallisen kirjanpidon mukaan. Liiton valmennusryhmissä olevien urheilijoiden omavastuuosuuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Ryhmät ja urheilijat ovat oikeutettuja omaan varainhankintaan(avoin kommunikointi johtoryhmän kanssa).

Jaoston järjestämään valmennukseen ja harjoitteluryhmiin voi kuulua myös muiden seurojen urheilijoita jaostolle maksettavaa erillistä korvausta vastaan.

 

Hopeasompaikäiset tytöt ja pojat (10-16-vuotiaat)

Alle 16-vuotiaiden toiminnassa painopisteenä on kaikkien harrastajien säilyttäminen lajiyhteisössä, drop-outin ”nollaaminen”.

 

Harjoittelu

Laadukkaan ympärivuotisen ja monipuolisen harjoittelun vakauttaminen tytöille ja pojille sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä nimetyn valmentajan johdolla. Harjoituksia 3–6 kertaa viikossa (pl. kevät ja kesätauot 3–4 vkoa). Kannustaminen omatoimiseen harjoitteluun ohjattujen harjoitusten ohella.

Hiihtoharjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen hankitaan resursseja ja yhdistetyn lajiasemaa vahvistetaan edelleen nuorten ikäryhmässä. Yhteistyötä vahvistetaan hiihtojaoston kanssa.

Leiritystoimintaan osallistumisen kannustaminen: LHS:n leirit, alueleirit, muiden seurojen leirit.

Kilpailutoiminta

Urheilijoita kannustetaan valtakunnalliseen Junioricup-kilpailutoimintaan sekä Hopeasompakilpailuihin osallistumiseen. Vanhimmissa ikäluokissa osallistuminen on mahdollista myös nuorten SM-kilpailuihin sekä kansainväliseen kilpailutoimintaan tutustutaan tavoitteellisesti (Nordic Cup, Youth Cup, FIS Cup) budjetin sallimissa raameissa. Leireillä ja kilpailumatkoilla käytössä ovat omavastuut ennakkoon sovitun käytännön mukaisesti. Valmentaja tekee kilpailumatkoista suunnitelmat ja kustannusarviot etukäteen kuukausittain johtoryhmälle, joka tekee päätökset mahdollisesta taloustuesta ko. matkoille.

Talous

Vastuuvalmentajat laativat ja jaoston johtoryhmä hyväksyy koko kauden kattavat budjetit, jonka puitteissa ryhmä toimii. Seuranta ja palaute seuran virallisen kirjanpidon mukaan. Liiton valmennusryhmissä olevien urheilijoiden omavastuuosuuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Ryhmät ovat oikeutettuja omaan varainhankintaan (avoin kommunikointi johtoryhmän kanssa).

 

Karpaloikäiset (alle 10-vuotiaat)

Alle 10-vuotiaiden toiminnassa pääpaino on uusien harrastajien rekrytoinnissa sekä vahvan harrastajapohjan luomisessa. Vanhan pohjan päälle on mahdollista rakentaa seuraavat portaat kohti aikuisiän huippu-urheilua sekä sitoutumista seuran toimintaan.

 

Harjoittelu

Laadukkaan monipuolisen ja ympärivuotisen toiminnan vakauttaminen Karpalossa tytöille ja pojille sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä nimetyn valmentajan johdolla. Harjoituksia 2–4 kertaa viikossa (pl. kevät ja kesätauot 3–4 vkoa). Harjoittelussa korostetaan liikunnan iloa, yhteistoimintaa ja monipuolisuutta. 

Ohjauksessa otetaan huomioon lapsen kehitysvaiheet ja ohjaaja/valmentajakoulutus avainasemassa laadun turvaamiseksi (riittävä ammattitaito lasten ohjaamiseen ja valmentamiseen).

Hiihtoharjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen hankitaan resursseja ja yhdistetyn lajiasemaa vahvistetaan edelleen nuorten ikäryhmässä. Yhteistyötä vahvistetaan hiihtojaoston kanssa. Karpaloikäisiä kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ohjattujen harjoitusten ohella.

Leiritystoimintaan osallistumisen kannustaminen: LHS:n leirit, alueleirit, muiden seurojen leirit.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminnasta kiinnostuneita kannustetaan osallistumaan seuran omiin kisoihin sekä aluekilpailuihin (lähialueen seurojen matalan kynnyksen kilpailut). Tason ja budjetin sallimissa rajoissa osallistutaan myös valtakunnalliseen Junioricup-kilpailutoimintaan ja Hopeasompakilpailuihin. Valmentaja varaa budjettiin rahaa kilpailutoimintaan.

Talous

Ryhmä toimii palkatun junioripäällikön ja nimettyjen ohjaajien/valmentajien vetämänä. Ryhmälle on laadittu koko kauden kattava budjetti, jonka puitteissa ryhmä toimii. Seuranta ja palaute seuran virallisen kirjanpidon mukaan.

Karpalon junioriryhmän varainhankintaa aktivoidaan muun muassa Karpalon mainostaulun sekä monipuolisten talkootöiden avulla; vanhemmat ovat avainasemassa varainhankinnassa.

Varusteet ja olosuhteet

Karpaloikäisille tarjotaan varusteita seuran toimesta, tavoitteena pitää lajitutustuminen sekä ensimmäisten vuosien harjoittelu matalan kynnyksen toimintana. Varusteita hankitaan lisää (sukset, monot, mäkipuvut) taloudellisten mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Karpalon olemassa olevia suorituspaikkoja pidetään kunnossa yhteistyössä kaupungin kanssa. Pukuhuone- ja säilytystilojen siisteydestä pidetään huolta aktiivisesti vanhempien toimesta.

Tuiskun Mäkikotka-koulu

Mäkikotka-koulun tavoitteena on tutustuttaa uudet harrastajat toimintaan intensiivijaksolla (6–8 vkoa), jonka jälkeen jokaisella on valmiudet osallistua viikkotoimintaan. Mäkikotka-koulujen monipuoliset sisällöt ovat valmiiksi tuotettu Hiihtoliiton toimesta. Mäkikotka-kouluja järjestetään kaksi (1 syksyllä ja 1 talvella) ja koululaisia odotetaan osallistuvan yhteensä 20. Mäkikotka-koululaiset saavat varusteet lainaksi seuralta. Markkinoinnissa hyödynnetään Hiihtoliiton tuottamaa valmista materiaalia. Koulut ajoitetaan rekrytointitapahtumien jälkeiseen aikaan (Harrastemessut, Joulukalenteri).

Karpaloikäisten toiminnan ja Mäkikotka-koulujen tavoitteena on määrällisesti lisätä harrastajien lukumäärää kaudella 2019/20 (yhteensä tavoitteena on 40 lasta viikkotoiminnassa mukana).


2.     Kilpa- ja huippu-urheilu

Kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan tavoitteena on varmistaa nuorisotoiminnan urheilijanpolun huippuvaihe. Jaoston nimeämät aikuisurheilijoiden valmentajat, valmennuksen mentorit ja isojen mäkien harjoitustoimintaa koordinoiva valmennusvastaava jakavat osaamistaan koko seuran valmentajille ja toimivat tiiviissä yhteistyössä varmistaen, että polun eri vaiheet tukevat huippu-urheilijaksi kasvamista niiden urheilijoiden osalta, jotka huipulle pyrkivät.

Olosuhteet

Huippu-urheilijoiden harjoittelun laadun ja monipuolisuuden takaamiseksi olosuhteisiin panostaminen on tärkeää. Yhteistyötä jatketaan tiiviisti Lahden kaupungin kanssa niin lajin suorituspaikkojen kuin oheisharjoittelutilojen maksimaalisen käytön mahdollistamiseksi.

Harjoittelu

Harjoittelu toteutetaan suunnitelmallisesti (vuosiharjoitusohjelma ja tavoitteet) nimetyn/nimettyjen valmentajien toimesta sekä yhteistyössä maajoukkuevalmennuksen kanssa ja huomioidaan nousevat naishyppääjät. Ryhmässä harjoittelevat motivoituneet nimetyt urheilijat. Kansainvälisen tason urheilijoiden kanssa on sovittu pelisäännöistä urheilijasopimuksin.

Päivittäisharjoittelun lisäksi leiritystoimintaa maajoukkueen/valmennusryhmien kanssa yhteistyössä budjetin sallimissa rajoissa myös muissa mäkikeskuksissa.

Kilpailutoiminta

Osallistuminen kansalliseen cup-kilpailutoimintaan, SM-kilpailuihin (mäkihyppy ja yhdistetty) sekä tason mukaisiin kansainvälisiin kilpailuihin (FIS, COC, MC) suunnitelmallisesti molemmissa lajeissa.  Kansainvälisiin kilpailuihin mahdollistetaan osallistuminen budjetin sallimissa rajoissa. Leireillä ja kilpailumatkoilla käytössä omavastuut ennakkoon sovitun käytännön mukaisesti. Valmentaja tekee kilpailumatkoista suunnitelmat ja kustannusarviot etukäteen kuukausittain johtoryhmälle, joka tekee päätökset mahdollisesta taloustuesta ko. matkoille.

Talous

Ryhmälle on laadittu koko kauden kattavat budjetit, jonka puitteissa ryhmä toimii. Seuranta ja palaute seuran virallisen kirjanpidon mukaan. Liiton valmennusryhmissä olevien urheilijoiden omavastuuosuuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Ryhmät ja yksittäiset urheilijat ovat oikeutettuja omaan varainhankintaan (avoin kommunikointi johtoryhmän kanssa).

Tukitoiminnot

Seura pyrkii resurssien ja emoseura/jaostoyhteistyön puitteissa vaikuttamaan urheilijoiden valmentautumista edistävien tukitoimintojen saatavuuteen mm. Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kautta (mm. lääkäri, hieronta ym. palveluita).

Seura pyrkii edistämään urheilijoiden brändiarvon kohottamista ja avustamaan yhteistyökumppanihankinnassa (urheilijat itse, henkilökohtaiset managerit ja taustajoukot päävastuussa).

 

3.    Toimintakauden aikana järjestettävät kilpailut ja tapahtumat (tavoitetila)

Tapahtumien järjestämisessä panostetaan kustannustehokkuuteen sekä perustoimintaa tukevien kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumanjärjestämisen perehdyttämiseen ja toimihenkilöiden kouluttamiseen panostetaan.

Yhteistyö seuran mäkituomarikerhon kanssa on avainasemassa ja johtoryhmään haetaan edelleen kerhon edustajaa.

 

26.7.2019       GP-karsintakisa HS100, kesäkisat HS70 ja Karpalon mäet

4.-6.10.2019   Juniorien alueleiri sekä kansallinen kisa (mäkihyppy & yhdistetty)

 

Leevi Mutru Cup / Karpalo

26.5.        Leevi Mutru Cup I (mäkikohtaiset sarjat)

16.6.        Leevi Mutru Cup II (mäkikohtaiset sarjat)

21.7.        Leevi Mutru Cup III (mäkikohtaiset sarjat)

18.8.        Leevi Mutru Cup IV (mäkikohtaiset sarjat)

5.10.        Leirikisan sisällä Leevi Mutru Cupin lopetus

 

Talvelle haetaan lisäksi seuraavia kilpailuja:

Veikkaus Cup (yleisen ja N/M18-sarjojen cupkisat)

Junioricup (mäkihyppy ja yhdistetty)

Mäkipäivä helmikuussa

Osallistumme seuran suurten tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksien järjestämiseen (Harrastemessut, PHLU:n joulukalenteri, Suuri Liikuntaseikkailu, Lasten Talviolympialaiset, Salpausselän kisat)

Mäki-yhdistetyn jaoston syksyn infotilaisuus sekä kauden päättäjäiset palkintojenjakoineen keväällä.

 

4.   Koulutus – ohjaus, valmennus, kilpailut & tapahtumat

Tavoitteena 2-3 uutta Lumilajit 1-tason valmentajakoulutettavaa. Lisäksi 2-3 Lumilajit 2-tason valmentajakoulutettavaa Hiihtoliiton järjestämiin koulutuksiin. Tason 1. koulutusta suunnitellaan  yhdessä maastohiihtojaoston kanssa.

Jatkamme toiminnan eri tehtäviin perehdytystä, jotta jaostossa on riittävästi vanhempia tukitoimien hoitamiseen (joukkueenjohtaja-, valmentaja-, suksihuoltotehtävät).

Yhteistyössä mäkituomarikerhon kanssa rekrytoidaan uusia henkilöitä mäkituomari- sekä mäkihypyn ja yhdistetyn TD-koulutukseen.

Lisäksi pyritään järjestämään yhteistyössä mäkituomarikerhon sekä asiantuntijoiden kanssa tietoiskutyyppisiä koulutusiltoja esimerkiksi mäkihypyn säännöistä sekä varusteista ja lihashuollosta urheilijoille sekä heidän vanhemmilleen.

 

5.   Viestintä ja markkinointi

Mäki-yhdistetyn jaosto hoitaa itse nettisivuosionsa päivittämistä ja pitää sivut reaaliaikaisena. Sosiaalisessa mediassa hyödynnetään emoseuran some-kanavia. Kilpailujen ja tapahtumien viestintään panostetaan paikallisesti ja se hoidetaan ammattimaisesti. Viestinnän periaatteina ovat säännöllisyys, avoimuus ja rehellisyys.

Jaoston sisäiseen viestintään panostetaan tulevalla kaudella entistä enemmän yhteistyön, sitouttamisen sekä avoimen keskustelun hengessä.

Eri-ikäisten kilpailu- ja harjoitustoiminnan viestimiseen haetaan vastuuhenkilöitä eri ryhmistä. Jokaiselle kilpailu- ja leirimatkalle vastuutetaan yksi vanhempi someviestintään.

Markkinointia tehdään paikallismedioissa (ESS, Uusi Lahti), LHS-Media Oy:n omilla mainostauluilla sekä sosiaalisessa mediassa budjetin sallimissa rajoissa sekä yhteistyössä eri jaostojen kanssa.

 

6.   Talous

Jaoston talouden säilyttäminen hyvällä tasolla tarkan budjetoinnin, seurannan ja suunnittelun avulla. Toiminnan perustana toimii jaoston budjetti. Valmennusryhmien koko kauden kattavat budjetit avainasemassa suunnittelussa sekä valmennusryhmäkohtainen kuukausittainen tulosraportti (seuran virallisen kirjanpidon mukaan) seurannassa.

Tulovirran varmistamiseksi urheilijoille ja harrastajille on määritelty toimintamaksut sekä mäkimaksut (HS70, HS100, HS130). Omavastuuosuuksia syntyy kilpailumatkoilla ja harjoitusleireillä. Ulkopaikkakuntalaisten tai muita seuroja edustavien mäkimaksujen ja toimintamaksujen periminen on varmistettava.

OKM:n seuratuen päättymisestä huolimatta jaosto palkkaa työntekijän, jonka vastuulla on ensisijaisesti valmennus- ja junioritoiminnan kehittäminen, urheilijan polku ja valmentaminen Karpalossa. Palkkaamiseen pyritään saamaan erilaisia julkisia ja muita tukia sekä varoja yhteistyökumppanuuksien kautta.

Lisäksi varainhankintaa toteutetaan talkootöin eri tapahtumissa sekä kaupungin tehtävissä.

Yhteistyökumppanihankinta on joryn painopistealueena talouden tasapainottamiseksi kun OKM:n tuki loppuu. Myynnin ja yhteistyötavoitteiden saavuttamiseksi jaosto kehittää uusia tuotteita ja tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä huippu-urheilijoidensa kanssa. Suunnittelun ja tuotteistuksen tavoitteena ovat pitkäaikaiset ja merkittävät yhteistyökumppanuudet.

 

7.   Kauden 2019/2020 tavoitteet

  • Kansainvälisissä kilpailuissa seuran edustusta jokaisella tasolla (MC, COC, FIS, Youth)
  • SM-mitaleita sekä yleisessä sarjassa ja nuorten SM-kilpailuissa
  • TOP3-sijoituksia Veikkaus Cupin sekä Junioricupin yhteispisteissä yleisessä ja nuorten sarjoissa
  • Hopeasompa-loppukilpailussa mitalisijoja useassa sarjassa
  • Paras seura seuraluokittelussa, paras mäkiseura, paras seura yhdistetyssä, paras seura Hopeasomman loppukilpailussa
  • Karpalon toiminnan kehittäminen ja sen myötä harrastajamäärien lisääminen 10-20 henkilöllä
  • Drop-outin nollaaminen alle 18-vuotiaissaja harrastustoiminnan varmistaminen kaikille halukkaille
  • Jaoston talouden pitäminen vakaana

8.   Tulevaisuus

  • Mäkihypyn ja yhdistetyn tulostason nostaminen nykyiseltä tasolta takaisin maailman huipulle
  • Lajin kiinnostavuuden ja harrastajamäärien lisääminen, toimiminen valtakunnallisesti ”pilottina” ja ”tienraivaajana”
  • Karpalon mäkien ja tilojen uudistamisprojektin käynnistäminen lähivuosina yhteistyössä kaupungin kanssa
  • Yhdistetyn harrastajien ja menestyvien urheilijoiden tuottaminen
  • Yhteistyön lisääminen jaostojen kesken ja yli lajirajojen muiden seurojen kanssa
  • Vanhempien saaminen aktiivisemmin mukaan toimintaan
  • LHS pysyvästi paras mäkihypyn ja yhdistetyn seura Suomessa
  • Varainhankinnan ja yhteistyökumppanuuksien juurruttaminen pysyvästi seuratoimintaan > vakaa ja avoin talous > houkutteleva brändi

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla.