Navigaatio

Kriisiviestintä

Kriisilajit ja kriisiviestinnän periaatteet

LHS:n tunnistamat kriisilajit, joista tarve viestiä:

 • Sisäiset, taloudelliset ja muut ongelmat
 • Ulkoiset taloudelliset ongelmat
 • Informaatiohyökkäykset (mustamaalaus, pelottelu, kielteinen julkisuus)
 • Toiminnan häiriöt (huono menestys, doping, ympäristökysymykset)
 • Sairaudet, menehtymiset, toimintaan vaikuttavat pandemiat
 • Loukkaantumiset, väkivaltatilanteet, onnettomuudet
 • Skandaalit, loukkaavat puheet

LHS:n kriisiviestinnän periaatteet:

 • Rehellisyys, nopeus, oma-aloitteisuus, jatkuvuus


Kenelle? / Millä?

Kenelle viestitään, tärkeysjärjestyksessä:

 • Henkilöstö
 • Seuran jäsenet
 • Asianomaiset
 • Yhteistyökumppanit
 • Media

Julkaisutavat, millä viestintää?

 • Sisäinen
 • Omat mediat (myClub, WhatsApp)
 • Maksetut mediat
 • Some
 • Asiakas, asiantuntija ja vertais julkisuus


Vastuut

 • Kriisiviestintää johtaa LHS:n toiminnanjohtaja, tarvittaessa LHS:n puheenjohtajan kanssa.
 • LHS:n kriisiryhmän muodostavat toiminnanjohtajan kanssa kunkin neljän jaoston edustajat (jaoston puheenjohtaja, mikäli jaosto ei ole nimennyt tähän ryhmään henkilöä erikseen).
 • Vastuuhenkilöiden ajantasaiset yhteystiedot:


Kriisiryhmä

LHS:n kriisiryhmän toiminta on säännöllistä ja jatkuvaa. Se luotaa ympäristöä, analysoi tietoa ja kehittää toimintavalmiutta. Kriisitilanteessa se johtaa toimintaa yhdessä seuran johdon kanssa.
 
Kriisiryhmän keskeisiä tehtäviä ovat:

 • Kriisi-/poikkeustilanteen ennakointi
 • Tilannearvion tekeminen ja tilannekuvan jatkuva päivitys
 • Kriisitilanteen johtaminen ja viestintä
 • Strategioiden ja taktiikoiden luominen erilaisiin poikkeustilanteisiin
 • Valittujen toimintatapojen noudattamisen seuranta
 • Yleisohjeiden ja neuvojen antaminen itse tilanteessa
 • Toiminnan arviointi ja kehittämiskohteet


Kriisiviestinnän prosessi

 1. Tunnistetaan kriisitilanne, toiminnanjohtaja kutsuu kriisiryhmän koolle
 2. Analysoidaan riskitilanne
 3. Muodostetaan kriisiviestin sisältö
 4. Sovitaan viestintävastuut
 5. Toteutetaan kriisiviestintä eri medioilla
 6. Sovitaan vastuulliset haastattelutilanteisiin
 7. Seurataan kriisitilanteen vaikutuksia
 8. Järjestetään uusi palaveri tarvittaessa
Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla.